Erik W sidder på hug på havn

Grundlaget for mine kurser og peptalks

Vi lever med naturen og vejret. Vi fokuserer ikke på overlevelsesdage men oplevelsesdage. Det er ikke nødvendigt at du presser dig selv fysisk, for at få succesoplevelser hos mig. Jeg har specialiseret mig i at skabe oplevelser og opgaver, der inspirerer og motiverer. Jeg sætter en ære i at gøre mine kurser og peptalks sjove, action prægede og spændingsfyldte samt styrke den enkeltes sundhed og trivsel. Jeg har et ønske om at give en optimal oplevelse med størst mulig udbytte, og du vil derfor også komme til at opleve muligheden for mentalt grænseoverskridende situationer. Jeg kan garantere, at du aldrig glemmer besøget, og at du kan bruge det positivt – også på dine omgivelser! De resultater, der skal til for at være konkurrencedygtig på sports- og arbejdsmarkedet i dag, kræver stor fleksibilitet, effektivitet og ressourcemanagement fra både den enkelte og fra virksomheden. Jeg sammensætter programmer, der støtter udviklingen af de evner, der skal til, og fokuserer specielt på at omsætte evner til handling og resultater. Ingen er forpligtet ud over deres evner, men har du evnen har du også pligten

Fysiologiske redskaber

Adfærd og resultater skabes altid ud fra den tilstand, vi befinder os i. Fysiologien er det mest magtfulde redskab til øjeblikkelig forandring af vores tilstand. Vores kropsholdninger har eksempelvis en øjeblikkelig indvirkning på vores følelser og humør, der så igen afspejles i vores adfærd og attitude. Det er derfor først og fremmest vigtigt, at vi nærer vores fysik med den energi og de ressourcer, det kræver at nå vores mål. Jeg søger derfor altid at sammensætte motion og måltider således, det giver rigtig brændstof til alle blodtyper, og derved giver alle mulighed for at omsætte næring til energi. Mennesket – der indeholder energi til hele tiden at leve med vilje, disciplin og planlægning – vælger oftest en adfærd, som gør gavn på sigt. Evnen til at være fremragende starter ved energikilderne. Elsker du mad? Spis kun det du har brug for. På den måde lever du længe nok, til at du kan spise en masse. Mange af mine aktiviteter støtter endvidere udviklingen af den fysiologiske måde, hvorpå du kan optimere din tilstand og dermed dine handlinger og præstationer. Du er ansvarlig for dine resultater, som bliver skabt af din adfærd, der er påvirket af din tilstand

Mentale redskaber

Vores tilstand og dermed handlingerne og resultaterne påvirkes også af vores mentalitet. Tankerne og indstillingen til en opgave eller en situation, påvirker vores tilstand – altså vores tilgængelige ressourcer – og måden vi handler og bruger os selv på. Vores mentale indstilling har derfor en stor indflydelse på de resultater, vi opnår. Den der ved meget om andre er sikkert lærd, men den der forstår sig selv er mere indsigtsfuld. Den der kontrollerer andre kan være magtfuld, men den der er herre over sig selv er endnu mægtigere Mentalt har vi adgang til uanede ressourcer, og vi begynder at kunne opnå optimale resultater, når vi forstår at bruge vores mentale værktøjer effektivt. De tanker vi tænker, vil have indflydelse på vores følelser og dermed vores adfærd. Adfærdsmønstret kan eksempelvis være præget af mindre gode spisevaner, for lidt søvn, uheldigt tillærte kropsholdninger, jalousi, angst og meget mere. Hvis du ønsker det, vil jeg gerne være behjælpelig med at gøre opmærksom på, hvad du eventuelt kan gøre endnu bedre, så du påvirker dit tankemønster hensigtsmæssigt i forhold til dine ønsker. Jeg kan på mine kurser og peptalks illustrere, hvordan du mentalt kan påvirke din tilstand – de ressourcer der er tilgængelig for dig. Derved optimerer du dine sanser, så du ved hvad du vil – og sanser hvad du føler. Du lærer at ændre adfærd, til dine ønsker bliver opfyldt. Og du lære at nyde processen og resultatet. Du får dermed mulighed for en helhedsorienteret sundheds viden = bedre trivsel og velvære = færre sygedage. Hvis du gør hvad du altid har gjort, opnår du hvad du altid har opnået Du har selv muligheden for af vælge.